Raspberry PI 3 (https://youtu.be/qYTsMvHRq9k) ile ilgili bir video seyrederken bu programı gördüm. Bana lisede GWBasic’te ilk yaptığım basit bir müzik programını hatırlattı. Tabii Sonic PI (http://sonic-pi.net/) ses kartını kullanarak çıkardığı ses kalitesi ve seçenekler çok daha iyi, hem program yazıyorsunuz hem de müzik yapıyorsunuz. Ruby dilini andırıyor.
Okul derslerine uygulama için hazır planlar var: https://www.raspberrypi.org/learning/sonic-pi-lessons/

Screen Shot 03-18-16 at 08.31 PM

80 MB kurulum sonrasında programın basit arayüzü ile karşılaşıyoruz.Screen Shot 03-18-16 at 08.36 PMKısayollar tanıdık, sadece Ctrl yerine Alt tuşu ile basılarak işlemler yapılabiliyor.

Screen Shot 03-18-16 at 08.37 PM Çalıştırmak için Alt+R kullanabilirsiniz.

Buffer denilen sekmelerde 10’a kadar alternatif kod-müzik yazabilirsiniz. Aynı anda karışım yapabilir, canlı müzik ziyafeti yapabilirsiniz.

Basit örnekler yapalım:

  • Bir nota çaldırmak:

play 70 #beep

play :C  #geleneksel nota

  • Birden fazla nota (sleep olmazsa aynı anda çalar):

play 42

sleep 0.5

play 45

sleep 0.85

  • Notayı güçlendirme veya zayıflatma:

play 60, amp: 2    #iki kat güçlü, 0.5 yarı gücüne indir

  • Sinyal efekti değiştirme:

use_synth :prophet

play 38

  • Güçlendirme ve bitirme zamanlamaları:

play 60, attack: 1, sustain: 2, release: 1 #1 saniye yüksel, iki saniye devam, 1 saniyede düş

  • Varolan örnek müzikler:

sample :ambi_lunar_land   #uzay sesi, : sonrası otomatik tamamlama ile bulabilirsiniz

Screen Shot 03-18-16 at 09.16 PM

  • Örneklere parametre ekleme:

sample :loop_amen, rate: 1, attack: 0.01, sustain: 0, release: 1.35

  • Döngüler:

3.times do

play 60

sleep 0.5

end

  • Sonsuz döngü, rasgele ve eğer:

loop do

if one_in(2)

sample  :bass_hit_c

sleep 0.5

else

sample :drum_cymbal_closed

sleep 0.25

end

end

  • Güzel bir örnek:

live_loop :foo do

sample :loop_garzul

use_synth :prophet

play :c1, release: 8, cutoff: rrand(70, 130)

sleep 8

end

Reklamlar