Adobe Flash CS5 ile basit kod yazım örnekleri vereceğim. ActionScript 3 eski ActionScript 1-2’e göre daha rahat ve hızlı çalışıyor. AS3 öğrenen aslında AS2’ye de kolaylıkla adapte olarak kullanabilir. İlk kez öğrenenler için bu iç rahatlatıcı olabilir.

Başlangıç olarak en önemli konu; bir nesnenin tıklanma, fare basımı gibi olayların nasıl yazılacağıdır. Fare, klavye ve sahne olayları vardır. (Detaylar: http://edutechwiki.unige.ch/en/ActionScript_3_event_handling_tutorial)

Örneğin “Instance Name” olarak kutu verilen bir dikdörtgenin tıklanma olayı şu şekilde yazılabilir. Önce bir dikdörtgen çizin, sonra F8 ile “Movie Clip” yapın. Properties’den ismini “kutu” olarak değiştirin.

F9 kısa yolu ile açılan “Actions” panelinde bir uyarı karşımıza geliyor. Kısaca “Kodlar direkt olarak nesnelere yerleştirilemez.” diyor. Sahnede boş bir alanı tıklayıp tekrar F9 tuşuna basalım. Layer1 üzerine aşağıdaki gibi bir kod bloğu yazalım.

kutu.addEventListener(MouseEvent.CLICK,islem);
function islem(e:MouseEvent){
trace(kutu.x + " " + kutu.y);   //output ekranına çıkış alınır
}

Kutu nesnesi tıklandığında böcek ayıklama penceresine o anki koordinat bilgisi yansıtılıyor.

MouseEvent dışında en fazla kullanılanlar KeyboardEvent (özellikle metin kutuları için) ve sahne yüklenmesidir (stage Events).

AS kod yazım kuralları Javascript ile aynıdır. Değer atama, değişken türleri, eğer, döngü yapımı aşağıdaki gibi özetlenebilir. Satır sonlarında ; (noktalı virgül) kullanmak zorunlu değildir. Çok satırda { } süslü parantez ile blok yapılabilir. Açıklama satırları // iki bölü karakteri ile çok satırlı açıklamalar ise /**/ yıldızlar arasına yapılabilir.

var a:int=500;     //hem tamsayı değişken oluşturup hem de ilk değer atama
a=1000;           //yeni değeri 1000
if (a>500) trace(“500’den Büyüktür”) else trace(“500’den küçük veya eşittir”)
for(a=1;a<5;a++) trace(a + " döngü" )

Output ekranına aşağıdaki gibi yazar:

500’den Büyüktür
1 döngü
2 döngü
3 döngü
4 döngü

Flash’ın nesne özelliklerinden bahsetmek gerekirse, MovieClip nesnelerinin x, y, width, height gibi büyüklük ve yer değerlerinin yanında alpha, color, mouseX, rotation, scaleX gibi ilginç özellikler de var.

AS3 ile nesneleri dinamik olarak oluşturabilir ve onlara kod ile Tween Transition (geçiş) animasyon özelliklerini ayarlayabilirsiniz. (Detay: http://www.zedia.net/actionscript-3-tweens-tutorial/)

Mesela kutu sahne ilk açıldığında sağa doğru hareket edecek:

import fl.transitions.Tween;
import fl.transitions.easing.*;    //gerekli kütüphaneleri ekledik
var myTween:Tween = new Tween (kutu, "x", Strong.easeOut, 0, 300, 3, true); 
//yatayda 300 pixel kay

Nesnelerin yer ve büyüklüğüne animasyon vererek daha zengin uygulamalar yapılabilir. Gördüğünüz gibi zaman çizgisinde uzun zaman geçirmek yerine bir iki satır kod yazmak daha kolay.

Hatta AS ile veritabanı erişimi (XML), dışarıdan resim, video ve ses yükleme pratik sayılır. http://www.flafolder.com/resource/ adresindeki örnekleri inceleyiniz.

Reklamlar