Aradığımızda http://www.google.com/search?hl=tr&client=opera&rls=tr&hs=Mt6&q=aspnet+linq&btnG=Ara&lr= karşımıza gelen sitelerden Microsoft’un kendi www.ASP.Net sitesinde birçok öğrenme kaynağı var. Mesela http://www.asp.net/guidedtour2/ adresindeki dersler özet halinde tanıtım için yeterli.
 
WebUserControl ve WebParts dotnet2.0’da da olabilir. Daha önceleri dikkatimi çekmemişti. 
 
www.google.com.tr/ig adresindeki gibi sitenizde parçalar halinde "bölgeler – zone" yapmak isterseniz, ASP.NET’in WebParts nesneleri işinizi görebilir. Web parçalarını da genellikle WebUserControl ile yapmak gerekli. Bir sitede birden fazla programcı çalışıyor ise sitenin içindeki bölgeleri ayrı olarak tasarlamak iyi olabilir. PHP de ise bunu include veya require komutu ile yapıyoruz.
 
Linq sadece veritabanı nesneleri üzerine değil diziler ve benzeri veri yığınları üzerine de uygulanabiliyor. Küçük diziler için pek kullanışlı olmayabilir ama binlerce olduğunda SQL, işlemleri hızlandırır ve pratikleştirir. http://www.ntfs.com/winfs_arch.htm adresinde yeni dosya sisteminin de SQL ile desteklendiği görülüyor.
 

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Button1.Click

Try
  If TextBox1.Text <> "" Then
   Dim db As New DataClasses1DataContext
   Dim snc = (From k In db.Kategorilers Where k.KategoriNo = TextBox1.Text Select k).Single

   ‘Select KategoriAdi From Kategorile Where KategoriNo = ‘TextBox1.Text’
   
‘gibi ama daha ilevsel
   MsgBox(snc.KategoriAdi)
  End If
Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub

 
snc değişkenine .Single ile sadece 1 sonuç alıyoruz. Birden fazla sonuc döndüğünde For Each ile peşpeşe gelen bilgileri değerlendirebiliriz.
MsgBox ile göstermek yerine dönen bilgileri GridView içine doldurabiliriz. Kullanmak istediğiniz nesne size kalmış.
 
Reklamlar