Lasp 1.6: PasScript artık daha kullanışlı; breakpoint, decompile, output ve adım adım çalıştırma var.
Lasp kodlama kısmına ise yakında başlayacağım…
 
Örnek bir pascal programı: (adımlamayı deneyin…) 
 
Program IFSTest;
// compile the demo application, minimize delphi and run this.
function FindWindow(C1, C2: PChar): Longint; external ‘FindWindowA@user32.dll stdcall’;
function ShowWindow(hWnd, nCmdShow: Longint): Integer; external ‘ShowWindow@user32.dll stdcall’;
function SetWindowText(hWnd: Longint; Text: PChar): Longint; external ‘SetWindowTextA@user32.dll stdcall’;
var
  i: Longint;
  wnd: Longint;
Begin
  wnd := Findwindow(”, self.caption);
  SetWindowText(Wnd, ‘This is DLL demo, it calls some windows user32 routines. This will hide this window for a few seconds’);
  for i := 0 to 200000 do begin end;
  ShowWindow(Wnd, 0); // hide it
  for i := 0 to 200000 do begin end;
  SetWindowText(Wnd, ‘Wasn”t that nice?’);
  ShowWindow(Wnd, 5); // show it
  for i := 0 to 200000 do begin end;
  SetWindowText(Wnd, self.caption);
End.
 
Reklamlar