Dosya okuma yazma

With-Open-File

:direction :output ;kaydetme parametresi

FileStream

FileOpen

Listeye değer eklemek çekmek

(setf bulaşık nil)  ;boş bir yığın

(push ’tabak1 bulaşık) ;bulaşık yığınına tabak ekler

(pop bulaşık) ;son ekleneni yığından siler

DirectX komutlarında Push ve Pop vardır

Döngü komutları

(Dotimes|Dolist (indeks-değişkeni n [sonuç-formu]) kodlar)

For, Do Loop, While

Döngüden çıkmak

Return

Exit For

Kod tamamlanma süresi

(Time fonksiyonAdi())

 

Değişken tipi sorgulama

(Typep değişken ‘tür)

(Typep 3 ‘integer) ;ekrana T yazar

(Type-of değişken)

(Type-of “deneme”) ;ekrana String yazar

(Describe|Inspect değişken)

TypeOf değişken Is tür

Yapı

DefStruct

C# struct

Dizi yapımı ve elemanlarına ulaşma

(setf diziAdi ’#(deneme müzik 440 a))

(aref diziAdi elemanNo)

Dim diziAdi(4)

diziAdi(2)

Metinlerde karakterlere ulaşma

(setf isim “Tekir”)

(setf (aref isim 0) #B)

isim ;ekrana Bekir yazar

Dim isim As [String] = "Tekir"

isim = isim.Replace("T"c, "B"c)

MsgBox(isim)

Özellik (property)

(setf (get ‘adam ‘yaş) 23)

(symbol-plist ’adam)

; (SYSTEM:PNAME "ADAM" YAŞ 23)

(get ‘adam ‘yaş)  ;ekrana 23 yazar

(describe ‘adam) ;ekrana adam’ın özellikleri gelir

(remProp ‘adam ‘yaş) ;yaş özelliği silinir

Sınıf konusu

Değer artırmak azaltmak

(setf yaş 10)

(incf yaş)    ;11

(decf yaş)   ;10

Dim yaş as integer = 10

yaş +=1

yaş -=1

Reklamlar