Kaynak: clisp_book.pdf ve VB.NET2008, GCL 2.6.7, lisp-cs334-notes.pdf

 

Liste elemanlarına ulaşmak

(setq dizi ‘(“a” “b” “c”))

(nth 2 dizi) ;ekrana c yazar

Dim dizi() as string ={“a”, “b”, “c”}

Sonuc = dizi (2)

Dizi birleştirmek

(append ‘(1 2 3) ‘(4 5 6)) ; sonuç (1 2 3 4 5 6)

Dizi1.CopyTo(Dizi2, indeksLong)

Diziyi ters çevirmek

(reverse ’ (a b (c d))) ;sonuç ((C D) B A)

Array.Reverse(dizi)

Kayıtlı bir programı açmak

(load "dosyaAdi.lisp")

File*Open Project…

İsimsiz geçici fonksiyon yapmak

((lambda (x) (+ x 2)) 4) ;ekrana 6 yazar

 

Adım adım çalıştırma (kodu test etmek)

(step (if (oddp 5) ’tek ’çift)) ;her adımda

Debug*Step Into F11

Değişken yapmak

(setf trChr ’(ç ğ ü ş ı ö)) ;yerel bir değişken

Dim trChr() as Char = {“ç”, “ğ”, “ü”, “ş”, “ı”, “ö” }

Rasgele değer üretmek

(random 10)    ;tamsay  9 gibi

(random 10.0)  ;ondalıklı 9.7542323 gibi

Sonuc = Cint(Rnd() * 10)

Sonuc = Rnd() * 10

Listeden eleman silmek

(remove ‘a ‘(m a r m a r a)) ;ekrana mrmr yazar

metin = "marmara"

metin = metin.Replace("a", "")

Dizi içinde arama

(setq isimler ‘(ali zeynep  mahmut))

(member ‘ali isimler) ;bulunca listeler, yoksa NIL

metin = “ali zeynep mahmut”

Sonuc= metin.Contains("ali") ‘bulursa True döner

Nerede= metin.IndexOf("ali")
;bulursa yeri döner yoksa -1 döner

Kesişim

(intersection ’(a s d f g) ’(v w s r a))
;a ve s döner

Grafik nesnelerinde Intersection komutu bulunuyor

 

Reklamlar