Bilişim alanında varolan 4 dalda (web prog, veritabanı prog, teknik servis, ağ) bir türlü yerini bulamadığım bazı şeyler vardı. Bu sebeple "kendimce" yeni dallar oluşturdum:

5. dal: Oyun Programcılığı
Amaç:

  • Reklam, sinema ve oyun gibi animasyon yapımındaki elemanı yetiştirmek.
  • Bir oyun motorunun yapımında gereken programları kullanabilmek.

6. dal: Sistem Programcılığı
Amaç:

  • Donanım ile yazılım arasındaki güvenlik, yedekleme, bakım, arıza giderme ve kontrol yazılımlarını yazan ve uygun yazılımı kullanabilen elemanı yetiştirmek.
  • Mobil (cep telefonu, PDA) donanımlarını programlayabilen elemanlar yetiştirmek. 
  • Kablosuz iletişim altyapısını programlayabilmek. (SMS, VoIP, web cam, uydu, GPS)
  • Canlı veri akışı (TV ve radyo) ve uzaktan yardım (müşteri destek) kullanımı yapabilmek.

 Sistem Programcılığı:

11. Sınıf
12. Sınıf
Sistem programlama dilleri; 6 saat 
Nesne Tabanlı Programlama; 5 saat 
(Assembly dili, C)
(C++)
Güvenlik ve İletişim programlama; 6 saat 
 

(Antivirüs, şifreleme, şifre çözme, ağ güvenliği, yedekleme, bakım, sistem geri yükleme, sürücüler)
 

Eğitim ve Destek programları; 4 saat 
 

(Captivate, Toolbook, Visio, internet yayıncılığı, uzaktan erişim)
 

Karakter tanıma programcılığı; 4 saat 
 

(Yazı, yüz, ses, parmak izi tanıma)
 

Ağ Temelleri; 4 saat
 

Oyun Programcılığı:

11. Sınıf
12. Sınıf
3 Boyutlu Tasarım Programı; 8 saat 
Nesne Tabanlı Programlama; 5 saat 
(3DMax, Blender, DirectX ve OpenGL)
(C++, Java)
Ses ve Grafik Tasarım Programı; 6 saat 
 

(SoundForge, Photoshop)
 

Yapay Zeka Programlama Dilleri; 6 saat 
 

(Lisp, Prolog, Ruby, Python, XML veritabanı)
 

Ağ Temelleri; 4 saat
 

 

Reklamlar