2/6/2006 tarihinde Türk Eğitim Sen “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 42 alan/194 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Modüler Çerçeve Öğretim Programları” Yürütmenin durdurulması ve iptali ile ilgili dava açtı. meb’in davayı pek takacağını zannetmem.

İlgili linkler:

http://www.memurlar.net/haber/50543/

http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=Duyurular&op=viewarticle&artid=120

Dava içeriğini ilk kez okuyunca biraz abartılmış gibi gözüküyor. ama düşündükçe bazı problemlerin doğru olduğu belli oluyor.

Eğitim sendikasının pusuda bekleyip megep resmi olarak duyurulur duyrulmaz dava açmaları pek pozitif ve yapıcı bir yaklaşım değil aslında. Kırıp dökmek yerine kendi çözüm stratejilerini ve meslek liselerinin nasıl daha iyi hale gelebileceği ile ilgili yardımcı olunabilirdi.

Sonuç:

"…acele ve ani bir kararla  geçtiğini ve buna ilişkin ayrıntılı bir hazırlığının ve planlamasının bulunmadığını göstermektedir" DOĞRU

"..Ayrıca, 5.256 modülde takip edilmesi gereken programlar; bir proje desteğinde yapılmış, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından gerekli inceleme yapılmaksızın kabul edilmiştir.." YANLIŞ

"…ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu’na sunmak görevi verildiği halde (Ek-3), ilgili eğitim materyallerini hazırlayan ve sunan; MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yetkisizdir…" SORU İŞARETİ

", mevcut Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlüktedir. Bu durum, bir karmaşaya yol açacağı gibi adı geçen yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Bu sistemde nasıl not verileceği de bilinmemektedir. " HEM DOĞRU HEM YANLIŞ

"..2006-2007 öğretim yılına çok kısa bir süre kala öğrenciye verilecek modüller hazırlanmamıştır. Üyemiz bulunan öğretmenlere hiçbir bilgi verilmemiş,  programın uygulayıcıları modüllerden habersizdir… " YETİŞMESİ İÇİN ÇABALANIYOR, BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

"…Talim ve Terbiye Kurulunun  onayına sunulması gerekirken bu güne kadar hiçbir modül onay için Kurul’a sunulmuş değildir…" YANLIŞ

"…Farklı okullarda  aynı alan ve aynı dalda farklı  modüllerin uygulanması, bu modüllere bağlı olarak verilecek sertifikalar arasındaki denkliklerde problemler yaşanacaktır…." MODÜLER EĞİTİMİN TEMELİ ZATEN BUDUR, ÇIRAKLIK EĞİTİM İLE DENKLİK SAĞLANIR

"…“Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği” nde “modül” kavramı mevcut değildir …" DOĞRU

"…pilot uygulama yapılmamıştır. Özellikle, muhasebe, pazarlama gibi alanlarda modüler sistemin işleyişine ilişkin hiçbir uygulama, veri mevcut değildir…." 2001’DEN BERİ PİLOT UYGULAMALAR YAPILIYOR, YANLIŞ

"…Meslek derslerinde  modül uygulaması, fen ve sosyal  derslerinde  ise ders kitapları okutulması sistemde kargaşaya neden olacak  ve öğrenciyi ikilemde bırakacaktır…." O DERSLER DE MODÜLER OLACAK

"…Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hazırlanacak modüllerde içerik ve değişiklikler konusunda ilgili okullara yetki verildiği belirtilmiştir. Bu durumda aynı alan ve dallarda farklı okullarda farklı uygulamalar olacaktır. …" PEKİ MÜKEMMEL MODÜLLER SİZCE NASIL YAZILIR? HER ZAMAN KUSUR OLMASI KAÇINILMAZDIR

Kendi fikirlerim:

Aslında kendi yazdığım modüller de dahil eğitime uygun olup olmadığından süpheliyim. Bizi "uzman" olarak bu işe atadılar. Ama karın tokluğuna (zaten normalde aldığımızı ek ders ücretini vererek) eğitim savaşında mücadele ediyoruz. MEB’in mali imkanlarının bu kadar zayıf olması tam bir hayal kırıklığı.

KİTAP yerine modül ismi verilerek, modül yazan öğretmenlere maddi destek verilmemiştir. Bu durumda yetişecek çocuklarımızın vefası ve modülleri yazanlara yapacakları dua dışında bir şey yok. Bunu zaten başından beri biliyorduk, ona göre gözü kapalı olarak gönülden çalışarak verilen görevleri elimizden geldiğince güzelce yapmaya çalıştık.

Sektör ile birlikte MEGEP’in hazırlandığı söylense de piyasa ile nerede ise hiç bağ kurulmadan eski eğitim sisteminin kafaları ile modüller yazılıyor. Aslında sektör ile iyi ilişkiler kurulsa idi hiçbir maddi sıkıntı olmaz AB’den hibe para alınmasına gerek kalmazdı. Sektör öğretmen eğitimine de destek olabilirdi. Ama siyasi nedenlerden galiba çok çekingenlik var.

İçi %90 bilgi ile dolu yüzlerce sayfa modül olacak. Birçok görevli öğretmen modül nasıl yazılır bilmeden modül yazıyor. Tek umudumuz hemen her yıl modüllerin güncelleneceğidir. Ama düşünün bir meslek ile ilgili onlarca modül kaç kişi tarafından kaç ayda güncellenecek? ve son halleri öğrenciye nasıl ulaştırılacak? 5000 modülü yazan yüzlerce öğretmen kitap yazımına elverişli olmayan WORD’ü kullanmayı tam biliyor. Daha doğrusu BİLGİSAYAR kullanım ne seviyede? Öğretmenler bunun için özel eğitim almadılar. 5000 modülün hakkı ile yazıldığını düşünürsek bile okulun diğer alt yapısı o dalları açmaya uygun mu? Alınacak malzemeler yeterli olacak mı?

MEGEP’in sitesi statik olduğu için yetersizdir, forum benzeri dosya upload download edilebilen bir sistem gerek. Ama bu Talim Terbiye ve bilgisayar düzeltmelerini atlamak anlamına geliyor. Bunun için MEGEP’e özel bir bilişim sitesi üretilip, esnek ve haberleşmesi kolay bir alt yapı oluşturulmalıdır. Moodle gibi eğitim siteleri olabilir. Kanunlar buna ne kadar uygun bilemem tabi. Hemen bunun için de dava açarlar.

Okumayı sevmeyen lise öğrencilerine yılda toplam  ~3000 sayfalık modüller nasıl okutturulup öğrenim sağlanacak? Öğretmenler bile bu kadar okumaz kendini geliştirmez iken öğrenci nasıl çalışacak? Ayrı bir dert tabii..

Aslında MEGEP iyi bir fikir. Ama alelacale yapılan bir işten ne kadar hayır gelir, gelecek 5 yıl sonunda göreceğiz. Meslek liselerinin oranı liselere göre daha da artar ve öğretmen kalitesi de artar ise Türkiye’yi kimse tutamaz. Öğretmenin hizmetiçi eğitimleri ve alacakları ücretleri iyileştirilmelidir. Öğrenci kendi kendine bilmediği bir konuya bir iki yılda hakim olamaz. Öğrenciye dayalı bu eğitimde öğrenciyi yönledirecek ÖĞRETMEN olduğu için öğretmenlerin eğitimi çok önemlidir.

Reklamlar